Gerdien_van_der_voetG.W. van der Voet
Annotatie bij HR 30 juni 2017 (Lunet Zorg/De Biezenrijt c.s.):­ De Hoge Raad oordeelt in de geest van de wet ten aanzien van de regeling inzake de vergoeding van de kosten van door de cliĆ«ntenraad gestarte rechtsgedingen
 

Rechtspraak publiceren op VAAN AR Updates

U beschikt over een belangwekkende uitspraak die nog niet op VAAN AR Updates is verschenen en overweegt de uitspraak in te dienen? Dan gelden de volgende instructies:

  • bij voorkeur ontvangen wij de uitspraken geanonimiseerd
  • stuur de digitale versie van de uitspraak toe als Word bestand of als (lage resolutie) PDF
  • gelieve steeds 1 uitspraak per scan/upload
  • geef een korte samenvatting van de zaak en het eindoordeel (ter publicatie op de website)
  • geef een korte toelichting aan de rechtspraakredactie waarom u vindt dat deze uitspraak gepubliceerd zou moeten worden

Publicatieprocedure

Zodra u de uitspraak hebt ingediend, zal de rechtspraakredactie toetsen of de uitspraak publicabel is. De redactie streeft er naar zo spoedig mogelijk na inzending te reageren. Als selectiecriterium wordt vooral getoetst of de rechtspraak van belang is voor verdere rechtsontwikkeling; interessante rechtsvragen beantwoordt/oproept of zeer opvallende uitkomst bewerkstelligt.

Indien de ingezonden uitspraak publicabel is, zal deze worden verwerkt in het VAAN AR Updates-archief en zichtbaar worden op de homepage. Tussen inzending en publicatie op de website kan derhalve enige tijd zitten (doorgaans een of twee dagen).

Rest ons u te bedanken voor het leveren van een waardevolle bijdrage aan rechtsontwikkeling!

Klik hier om uw document in te dienen.