Gerdien_van_der_voetG.W. van der Voet
Annotatie bij HR 30 juni 2017 (Lunet Zorg/De Biezenrijt c.s.):­ De Hoge Raad oordeelt in de geest van de wet ten aanzien van de regeling inzake de vergoeding van de kosten van door de cliëntenraad gestarte rechtsgedingen
 

Nieuwsbericht

Bas Krijgsman | 07 juni 2017 08:27 | Smartnews

Eerste Kamer aanvaardt wetsvoorstel waardoor seizoenarbeiders uit derdelanden beter worden beschermd

Een tewerkstellings- of seizoenarbeidersvergunning voor een seizoenarbeider uit een derdeland kan worden geweigerd als de huisvesting van de seizoenarbeider niet adequaat is. Dit blijkt uit het op 6 juni 2017 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedane wetsvoorstel Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU  betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider. De richtlijn heeft als doel de harmonisatie van de voorwaarden voor toelating en verblijf van seizoenarbeiders die worden toegelaten tot een lidstaat van de EU en het vergroten van de bescherming van seizoenarbeiders.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.