Gerdien_van_der_voetG.W. van der Voet
Annotatie bij HR 30 juni 2017 (Lunet Zorg/De Biezenrijt c.s.):­ De Hoge Raad oordeelt in de geest van de wet ten aanzien van de regeling inzake de vergoeding van de kosten van door de cliëntenraad gestarte rechtsgedingen
 

Nieuwsbericht

Jorika Todorov | 12 juni 2017 21:37 | nu.nl

Groot deel zzp'ers betaalt geen inkomstenbelasting

Een groot deel van de Nederlandse zzp'ers hoeft geen inkomstenbelasting te betalen. Dankzij een keur aan aftrekposten werden de eerste 24.000 euro van hun verdiensten daarvan vrijgesteld. 

Dat blijkt maandag uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS keek met een analyse van de belastingaangiften van zzp'ers over 2014 voor het eerst naar het aandeel van de zelfstandigen dat niet bijdraagt aan de loon- en inkomstenbelasting, de oudedagvoorziening AOW, het nabestaandenpensioen (ANW) en langdurige zorg voor gehandicapten of bejaarden (WLZ). 

In 2014 telde Nederland volgens het statistiekbureau 849.000 zzp'ers voor wie het ondernemerschap gold als belangrijkste of enige inkomstenbron. 314.000 van hen hoefden geen inkomstenbelasting te betalen, dankzij aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling, meldt de Volkskrant.

Door die belastingprivileges werd de eerste 24.000 euro aan inkomen niet belast. Dat is bijna vier keer zoveel als bij reguliere werknemers.

Daarbij moet wel in aanmerking worden genomen dat bij de 314.000 onderzochte zzp'ers niet werd gekeken of zij een partner hadden die wel inkomstenbelasting betaalde.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.