Gerdien_van_der_voetG.W. van der Voet
Annotatie bij HR 30 juni 2017 (Lunet Zorg/De Biezenrijt c.s.):­ De Hoge Raad oordeelt in de geest van de wet ten aanzien van de regeling inzake de vergoeding van de kosten van door de cliĆ«ntenraad gestarte rechtsgedingen
 

Informatie

Wat is VAAN AR Updates - Arbeidsrecht?

VAAN AR Updates is voor iedere jurist dé manier om op de hoogte te blijven op het gebied van het arbeidsrecht. VAAN AR Updates informeert, structureert en biedt verdieping van/in alle arbeidsrechtelijke informatie.

  • Dagelijks nieuwe samenvattingen van alle arbeidsrechtelijke jurisprudentie van www.rechtspraak.nl  (HR, hoven en kantonrechters) en http://curia.europa.eu (Hof van Justitie EU);
  • Wekelijkse nieuwsbrief met hyperlinks naar de volledige uitspraak;
  • Samenvattingen van ingezonden belangwekkende ongepubliceerde uitspraken;
  • Regelmatig wetenschappelijke annotaties op uitspraken;
  • Aandacht voor inspirerende webinars en video’s over het arbeidsrecht;
  • Reactie- en discussiemogelijkheid;
  • 24 uur per dag een update van alle arbeidsrechtelijke nieuwsgaring;
  • Wekelijkse updates van de gemiddelde ontslagvergoedingen in Nederland in de AR Updates ontslagvergoedingsindex;
  • Unieke zoekstructuur waarmee u in een handomdraai kunt beschikken over rechterlijke uitspraken
  • Online raadplegen van artikelen uit het tijdschrift ArA;

 

Citeren
Rechtspraak: AR 2012-662
Commentaar: AR 2012-662 m.nt. A.R. Houweling