Femke_laaglandF.G. Laagland
Het Nederlandse stakingsrecht en de vrijheid van vestiging:­ de ultimum-remediumtoets in volle glorie hersteld
 

VAAN AR Updates week 53 2009

Ook deze laatste week van 2009 leverde nog een aantal interessante uitspraken op. Allereerst wijs ik u graag op de uitspraak van de Kantonrechter Enschede 23 december 2009 (AR 2009-1012), waarin de loonmatiging naar analogie centraal staat. De kantonrechter zet in een zeer fraai gemotiveerde beschikking uiteen waarom in dit geval een matiging van de loonvordering op grond van 6:248 BW gerechtvaardigd is. Daarbij komen alle arresten (Chicopee, Lontai, Van der Gulik en Fianed) aan bod.

Uiteraard in deze AR Update ook aandacht voor de Postbedrijven-zaak welke uitgebreid in het nieuws is geweest (AR 2010-1020). De Staatssecretaris had in het kader van de liberalisering van de postmarkt op grond van artikel 8 Postwet 2009 een AMvB uitgevaardigd waarin postbedrijven werden verplicht om ten minste 80% van de postverspreiders op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam te laten zijn. Een aantal nieuwe postbedrijven (Sandd en Deutsche Post) - alwaar bijna uitsluitend op basis van overeenkomsten van opdracht werd gewerkt - vochten deze AMvB aan omdat dit in strijd zou zijn met het recht op collectieve onderhandelingsvrijheid, het stelsel van het arbeidsrecht (artikel 7:610 BW), het Europese recht en ten slotte in strijd met artikel 8 Postwet zelf. De voorzieningenrechter wees het verbod op inwerkingtreding toe op grond van de laatste stelling.

Ten slotte is AR 2010-1017 interessant. Een collectief van werkgevers (ziekenhuizen) had bij convenant afgesproken gedurende een bepaalde periode ex-werknemers niet als ZZP-er tewerk te stellen. Volgens verschillende brancheorganisaties zou dit een belemmering zijn voor ZZP-ers en in strijd zijn met Europese mededingingswetgeving. De voorzieningenrechter wees de vorderingen echter af, wegens het bestaan van een rechtvaardigingsgrond (behoud van rust op de werkvloer en kwaliteit in de operatiekamers van ziekenhuizen). Download Podcast Download PDF

Updates