Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Juli/Augustus 2015

Vanaf heden is VAAN AR Updates verrijkt met een nieuw onderdeel: AR Wet- en regelgeving. Hier treft u alle – voor de arbeidsrechtpraktijk – relevante wetswijzigingen en nieuwe regelgeving (waaronder besluiten, regelingen en overige ontwikkelingen) aan. Belangrijke wetsvoorstellen worden gesignaleerd en kort samengevat. Over de voortgang van deze wetsvoorstellen wordt periodiek een signaal gestuurd. AR Wet- en regelgeving wordt zorgvuldig samengesteld door mr. C.S. (Christine) Kehrer-Bot. Zo bent en blijft u ook op dit onderdeel up to date!

Download pdf

Wetsvoorstel met relevante ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen