Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

September 2015

Vanaf heden is VAAN AR Updates verrijkt met een nieuw onderdeel: AR Wet- en regelgeving. Hier treft u alle – voor de arbeidsrechtpraktijk – relevante wetswijzigingen en nieuwe regelgeving aan. De signalering omvat de volgende rubrieken:

  1. In werking getreden wetsvoorstellen
  2. Nieuwe wetsvoorstellen
  3. Wetsvoorstellen met relevante ontwikkelingen
  4. Overige ontwikkelingen

Bij ‘in werking getreden wetsvoorstellen’ wordt op hoofdlijnen de definitieve inhoud van de wet besproken, zoals deze is aangenomen door de Eerste Kamer, waarbij de dat(um)(a) van inwerking treden worden vermeld. Bij ‘nieuwe wetsvoorstellen’ wordt het voorstel van wet en de daarbij behorende memorie van toelichting besproken. In de rubriek ‘wetsvoorstellen met relevante ontwikkelingen’ wordt een korte samenvatting van de meest recente ontwikkeling(en) weergegeven, voor zover deze ontwikkeling(en) inhoudelijk relevant word(t)(en) geacht voor de arbeidsrechtpraktijk. Dit betekent dat – hoewel mogelijk kamerstukken bij een wetsvoorstel zijn ingediend - deze niet altijd (inhoudelijk) worden vermeld en/of worden besproken. In de laatste rubriek ‘overige ontwikkelingen’ worden besluiten en regelingen besproken gepubliceerd in de Staatscourant en/of overige relevante ontwikkelingen, die niet in één van de overige rubrieken aan de orde (zijn ge)komen.

AR Wet- en regelgeving wordt zorgvuldig samengesteld door mr. C.S. (Christine) Kehrer-Bot. Zo bent en blijft u ook op dit onderdeel up to date!

Download pdf

Nieuw wetsvoorstel

Wetsvoorstel met relevante ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen