Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Naam Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten
Citeertitel Instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten
Kamerstuk 34194 External-link
Datum indiening 22-04-2015
Datum inwerkingtreding 01-01-2016
Download pdf

VAAN AR Wetgeving