Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Arbeidsmarktbeleid (29544)

Naam Arbeidsmarktbeleid
Citeertitel Arbeidsmarktbeleid
Kamerstuk 29544 External-link
Datum indiening 31-05-2010
Datum inwerkingtreding 01-07-2017
Rubriek Wetsvoorstel met relevante ontwikkelingen

Inhoud

De minister van SZW biedt het rapport ‘onderzoek naar de kosten van ontslag met wederzijds goedvinden in de periode 2015–2016’ aan. Vanwege de demissionaire staat van het kabinet wordt afgezien van een inhoudelijke reactie op het rapport.

Status

Ingediend bij de Tweede Kamer op 31 mei 2010. Brief van de minister van Economische Zaken en rapport de kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers van 24 mei 2017. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 mei 2017.

Wet

AR Wetgeving

Eerder besproken over deze wet