Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Naam Besluit van 16 april 2015 tot uitvoering van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Citeertitel Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Datum indiening 16-04-2015
Datum inwerkingtreding 01-07-2015
Download pdf

VAAN AR Wetgeving