Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Wijziging bijlage C van het Ontslagbesluit

Naam Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 februari 2015, 2015-0000018912, tot wijziging van bijlage C van het Ontslagbesluit in verband met de toepassing op de branches geestelijke gezondheidszorg en welzijn en maatschappelijke dienstverlening
Citeertitel Wijziging bijlage C van het Ontslagbesluit
Datum indiening 11-02-2015
Download pdf

VAAN AR Wetgeving