Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Verzamelwet SZW 2016

Naam Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Citeertitel Verzamelwet SZW 2016
Kamerstuk 34273 External-link
Datum indiening 04-09-2015
Datum inwerkingtreding 01-01-2016
Download pdf

VAAN AR Wetgeving