Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Regeling indexering transitievergoeding

Naam Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 september 2015, nr. 2015-0000250407, tot wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 673, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met ingang van 1 januari 2016
Citeertitel Regeling indexering transitievergoeding
Datum indiening 21-09-2015
Datum inwerkingtreding 01-01-2016
Download pdf

VAAN AR Wetgeving