Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Naam Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 september 2015, 2015-0000246688, tot wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
Citeertitel Uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
Datum indiening 15-09-2015
Datum inwerkingtreding 25-09-2015
Download pdf

VAAN AR Wetgeving