Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Wijziging Regeling looncomponenten en arbeidsduur

Naam Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 oktober 2015, 2015-0000259776, tot wijziging van de Regeling looncomponenten en arbeidsduur in verband met de verduidelijking van de duur van de periode van verlof, staking of ziekte
Citeertitel Wijziging Regeling looncomponenten en arbeidsduur
Datum indiening 05-10-2015
Datum inwerkingtreding 14-10-2015
Download pdf

VAAN AR Wetgeving