Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

 

Naam Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 november 2015, 2015-0000292749, tot wijziging van de Gelijkstellingsregeling arbeidsuren en enkele andere ministeriële regelingen in verband met het vervallen van de fictieve opzegtermijn
Datum indiening 30-11-2015
Download pdf

VAAN AR Wetgeving