Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Beleidsregels bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2016

Naam Besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2015, 2015-0000307197, tot vaststelling van de beleidsregel in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Citeertitel Beleidsregels bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2016
Datum indiening 14-12-2015
Datum inwerkingtreding 01-01-2016
Download pdf

VAAN AR Wetgeving