Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

 

Naam Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete
Kamerstuk 34396 External-link
Datum indiening 27-01-2016
Datum inwerkingtreding 01-01-2017
Download pdf

VAAN AR Wetgeving