Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep

Naam Regeling van de minister van SZW van 29 april 2016, nr. 2016-0000105285, tot vaststelling van een regeling voor subsidiëring van scholing richting een kansberoep
Citeertitel Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep
Datum inwerkingtreding 01-05-2016
Download pdf

VAAN AR Wetgeving