Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Wijziging van in Toeslagenwet genoemde bedragen

Naam Mededeling van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juni 2016, 2016-0000140591, tot wijziging van in de Toeslagenwet genoemde bedragen per 1 juli 2016
Citeertitel Wijziging van in Toeslagenwet genoemde bedragen
Datum indiening 13-06-2016
Datum inwerkingtreding 01-07-2016
Download pdf

VAAN AR Wetgeving