Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de Regeling Wfsv

Naam Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 oktober 2016, tot wijziging van de Regeling Wfsv en enkele andere regelingen in verband met de gewijzigde premie-opbouw ten behoeve van de Werkhervattingskas en verbetering van de hybride markt WGA
Citeertitel Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de Regeling Wfsv
Datum indiening 10-10-2016
Datum inwerkingtreding 01-01-2017
Download pdf

VAAN AR Wetgeving