Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken (34617)

Naam Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken
Kamerstuk 34617 External-link
Datum indiening 25-11-2016
Rubriek Wetsvoorstel met relevante ontwikkelingen

Inhoud

In de tweede nota van wijziging worden de volgende wijzigingen aangebracht:De titel van het wetsvoorstel wordt aangepast in: ‘Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken’. Hiermee wordt het onderdeel meerlingenverlof uit het onderhavige wetsvoorstel gehaald. Dit onderdeel zal worden opgenomen in de Verzamelwet SZW 2018, dat in de zomer aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Op deze wijze blijft inwerkingtreding van het onderdeel meerlingenverlof op de eerder beoogde datum, 1 april 2018, realiseerbaar. Het onderhavige wetsvoorstel heeft om die reden alleen nog betrekking op het kraamverlof. Eén en ander houdt verband met het controversieel verklaren van het wetsvoorstel (zie ook hiervoor onder 1).

Status

Ingediend bij de Tweede Kamer op 25 november 2016. Brief van de minister van SZW van 2 mei 2017 en brief van de minister van SZW van 29 mei 2017. Tweede nota van wijziging van 30 mei 2017.