Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Regeling tot aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon

Naam Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 november 2016 tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017
Citeertitel Regeling tot aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon
Datum indiening 04-11-2016
Download pdf

VAAN AR Wetgeving