Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Premiepercentages sectorfondsen 2017

Naam Besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 oktober 2016 tot goedkeuring van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde premiepercentages sectorfondsen 2017
Citeertitel Premiepercentages sectorfondsen 2017
Datum indiening 28-10-2016
Download pdf

VAAN AR Wetgeving