Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Naam Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 oktober 2016 tot vaststelling van een tijdelijke regeling voor een eenmalige tegemoetkoming in verband met het aanpassen van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
Citeertitel Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
Datum indiening 18-10-2016
Download pdf

VAAN AR Wetgeving