Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Wijziging van de hoogte van de uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet

Naam Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 december 2016 betreffende de wijziging van de hoogte van de uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet met ingang van 1 januari 2017
Citeertitel Wijziging van de hoogte van de uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet
Datum indiening 01-12-2016
Datum inwerkingtreding 01-01-2017
Download pdf

VAAN AR Wetgeving