Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Besluit van 18 januari 2017, houdende wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Naam Besluit van 18 januari 2017, houdende wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de gegevensverstrekking door de Sociale verzekeringsbank en een enkele technische wijziging
Citeertitel Besluit van 18 januari 2017, houdende wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Datum indiening 18-01-2017
Rubriek Overige ontwikkelingen

Inhoud

Dit besluit voorziet in een aanpassing van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Baadi). In artikel 14b van de WAADI is onder andere geregeld dat de Sociale verzekeringsbank (SVB) aan een erkende certificerende instelling gegevens mag verstrekken aangaande een verklaring toepasselijke wetgeving (de zogenoemde A1-verklaring) waarvan is gebleken dat deze verklaring terecht, onterecht, juist dan wel onjuist is afgegeven of vervalst is. Het onderhavige besluit stelt nadere regels met betrekking tot deze gegevensuitwisseling.

Status

Besluit van 18 januari 2017.