Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

Naam Bekendmaking van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 januari 2017, tot wijziging van de bedragen, genoemd in de artikelen 1d en 1i van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen voor het jaar 2017
Citeertitel Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
Datum indiening 16-01-2017
Download pdf

VAAN AR Wetgeving