Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers

Naam Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 maart 2017 tot verstrekking van subsidies voor experimenten met innovatieve projecten gericht op het benutten en toegankelijk maken van latente werkgelegenheid voor vijftigplussers
Citeertitel Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers
Datum indiening 09-03-2017
Datum inwerkingtreding 17-03-2017
Download pdf

VAAN AR Wetgeving