Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Reparatie derde WW-jaar

Naam Reparatie derde WW-jaar
Citeertitel Reparatie derde WW-jaar
Datum indiening 08-05-2017
Rubriek Overige ontwikkelingen

Inhoud

Op 8 mei 2017 hebben de besturen van MKB-Nederland en VNO-NCW ingestemd met de inrichting van een centrale uitvoeringsfaciliteit voor een private aanvulling op de WW. Het is uiteindelijk aan cao-partijen om de keuze te maken om al dan niet van deze faciliteit gebruik te maken. Werknemers betalen de premie, die maximaal 0,75% van het loon kan bedragen. Daarnaast zijn een aantal uitgangspunten voor het vervolg geformuleerd:

•de gekozen constructie mag niet leiden tot extra bureaucratische rompslomp en administratieve lasten bij werkgevers;

•er moet een garantie zijn dat de werknemerspremie een werknemerspremie blijft en in de toekomst niet alsnog op het bordje van de werkgever komt te liggen;

•er mag geen sprake zijn van precedentwerking – de constructie is puur en alleen voor de uitvoering van het derde WW-jaar;

•de risico’s en lasten voor werkgevers moet worden teruggebracht, onder meer op het punt van de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte. De WWZ moet worden aangepast.

Besluit/regeling

AR Wetgeving