Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Wet invoering Beschikking geen loonheffing/Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Naam Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen
Citeertitel Wet invoering Beschikking geen loonheffing/Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
Kamerstuk 34036 External-link
Datum indiening 19-09-2014
Datum inwerkingtreding 01-05-2016
Download pdf

VAAN AR Wetgeving