Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Naam Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken
Citeertitel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Kamerstuk 34073 External-link
Datum indiening 10-11-2014
Datum inwerkingtreding 01-01-2016
Download pdf

VAAN AR Wetgeving