Naar boven ↑
1.723 resultaten

Rechtspraak

AR 2009-0257

In het tussenarrest is eerst aan werknemer en vervolgens aan Regiotaxi opgedragen zich nader uit te laten over de vraag of Regiotaxi, uit hoofde van haar verplichting zich als een goed werkgever ex artikel 7:611 BW te gedragen, voldaan heeft aan haar verplichting zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemer. Hierbij dienden de door de Hoge Raad in het arrest van 1 februari 2008 (JAR 2008, 57) aangeduide omstandigheden te worden betrokken....
Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Locatie 's-Hertogenbosch), 31-03-2009