Naar boven ↑

J.P.M. van Zijl

Joop van Zijl is advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Als zodanig houdt hij zich in het bijzonder bezig met de advisering en begeleiding van werkgevers bij vraagstukken betreffende arbeidsongeschikte werknemers, zoals loondoorbetaling tijdens ziekte, re-integratie, Ziektewet-, WAO- en WIA-uitkeringen van (ex-)werknemers, eigenrisicodragen en premiedifferentiatie. Joop is tevens directeur van Van Zijl Casemanagement, waar register casemanagers werken die werkgevers helpen om de kosten van arbeidsongeschikte werknemers tot een minimum te beperken.

Annotatie

24-05-2023

Het ontstaan van nieuw bedongen arbeid: een juridisch wespennest

In zijn uitspraak van 16 november 2022
[1] spreekt de Centrale Raad van Beroep zich opnieuw uit...
Centrale Raad van Beroep, 16-11-2022