Naar boven ↑

mr. drs. I. Lintsen

Imke Lintsen is als docent/onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit (Onderzoekscentrum Onderneming & Recht).

Imke verzorgt onderwijs op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht en begeleidt studenten bij het schrijven van hun masterscriptie. Het onderwerp van haar promotieonderzoek is de afstemming tussen het arbeidsrecht en het aanbestedingsrecht. Zij verwacht het onderzoek in 2020 af te ronden. Imke is afgestudeerd in Nederlands recht aan de Radboud Universiteit (2013). Daarvoor behaalde zij de master Business Administration (Strategic Human Resource Management) eveneens aan de Radboud Universiteit.