Naar boven ↑
96a373cdc7eaf135

mr. M. Assenberg van Eijsden

Martine Assenberg van Eijsden is coördinator deeltijdopleiding van de Bachelor Rechtsgeleerdheid, Erasmus School of Law.

Martine heeft de volgende opleidingen afgerond: Master Arbeidsrecht, Bachelor Rechtsgeleerdheid (Erasmus school of law), HBO Personeel & Arbeid (Hogeschool Inholland), en HBO Facility Management, afstudeerrichting arbeidsomstandigheden (Haagse Hogeschool).