Naar boven ↑

mr. R. van Hemert

Renée van Hemert heeft de bachelor Criminologie en Rechtsgeleerdheid aan Erasmus School of Law afgerond. Tijdens haar studie is zij geruime tijd werkzaam geweest als student-assistent op de afdeling Development. Daarnaast heeft zij voor de periode van een jaar de functie van secretaris bij de Rechtswinkel Rotterdam vervuld en heeft ze een aantal student-stages in de advocatuur gelopen. In 2018 heeft zij de master Arbeidsrecht aan Erasmus School of Law afgerond. Momenteel is zij werkzaam als tutor Rechtsgeleerdheid en vaardighedendocent in B2 bij Erasmus School of Law.