Naar boven ↑

mr. S. van der Slot

Serge van der Slot is als promovendus verbonden aan de vaksectie Sociaal Recht van de Radboud Universiteit. Hij werkt aan een proefschrift inzake onderzoek naar de houdbaarheid van de uniforme arbeidsovereenkomst zoals deze tot stand is gekomen in 1907. Kernvraag daarbij is of de meer heterogene groep werkenden anno nu differentiatie vereist van deze nu nog uniforme overeenkomst al naar gelang de noodzaak tot ongelijkheidscompensatie en wat daarbij de rol is van de maatschappelijke positie van de werkende.

Serge is afgestudeerd in Nederlands Recht, specialisatie Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.