Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Regeling tot vaststelling van de Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Naam Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juni 2016, nr. 2016-0000124020, tot vaststelling van de Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
Citeertitel Regeling tot vaststelling van de Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
Datum indiening 15-06-2016
Download pdf

VAAN AR Wetgeving