Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen

Naam Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 oktober 2016 tot wijziging van de Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen in verband met enige nieuwe vrijstellingen van de tewerkstellingsvergunningsplicht in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
Citeertitel Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen
Datum indiening 11-10-2016
Datum inwerkingtreding 20-10-2016
Download pdf

VAAN AR Wetgeving