Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Verdere behandeling van aanhangige stukken (34707)

Naam Verdere behandeling van aanhangige stukken
Citeertitel Verdere behandeling van aanhangige stukken
Kamerstuk 34707 External-link
Datum indiening 06-04-2017
Rubriek Wetsvoorstel met relevante ontwikkelingen

Inhoud

Tijdens de eerste procedurele vergadering van de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling zijn wetsvoorstellen 'controversieel verklaard'. Het betreft politiek gevoelige onderwerpen, waardoor deze na de formatie pas weer worden behandeld. Het parlement verwacht bij controversieel verklaarde onderwerpen dat er onder een nieuw kabinet een andere beslissing wordt genomen. Door deze dossiers controversieel te verklaren, houdt de nieuwe coalitie keuzevrijheid om beleidsafspraken te maken in het regeerakkoord. De volgende wetsvoorstellen zijn door de Tweede Kamer ‘controversieel’ verklaard:

  • wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34949);

  • voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (34699);

  • wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en in verband met een aanpassing van het zwangerschaps-en bevallingsverlof bij meerlingen (34617).

Status

Ingediend bij de Tweede Kamer op 6 april 2017. Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 23 mei 2017.