Christine Kehrer-Bot

Christine Kehrer-Bot is als advocaat verbonden aan AKD N.V. Daarnaast treedt zij op als docent bij het Instituut voor Arbeidsrecht en als gastdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is annotator voor de JAR en medeauteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht en Sdu Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Wetsvoorstellen

In werking getreden

Besluiten en regelingen

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Naam Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector
Citeertitel Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Kamerstuk 32600 External-link
Datum indiening 14-01-2011
Datum inwerkingtreding 01-01-2013
Download pdf

VAAN AR Wetgeving