L.C.J. Sprengers

Loe_sprengers

Loe Sprengers advocaat bij Sprengers Advocaten. Hij is gespecialiseerd in individueel en collectief arbeids- en ambtenarenrecht, waaronder medezeggenschapsrecht.

Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de invoering van de Wet op de ondernemingsraden bij de overheid. Hij is hoogleraar op de Albedaleerstoel geweest, met als leerstoelopdracht de vergelijking van de ontwikkeling in de arbeidsverhouding in overheids- en marktsectoren. Daarnaast is hij voorzitter van verschillende beroeps- en geschillencommissies (o.a. onderwijs, spoorwegen, bankbedrijf, bouwbedrijf), plaatsvervangend voorzitter advies- en arbitragecommissie bij de overheid en plaatsvervangend lid van de geschillencommissie Fusiegedragsregels. Sprengers publiceert geregeld over arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

Annotaties door L.C.J. Sprengers